liên kết phân tử

Dầu Rubio Monocoat thẩm thấu vào gỗ chỉ trong vòng vài phút, các sợi gỗ trên cùng của gỗ sẽ liên kết trực tiếp với dầu. Nhờ công nghệ liên kết phân tử nên độ bền cực tốt và cảm quan tự nhiên. Không cần phải xây dựng các lớp nhựa trên bề mặt gỗ như với sơn truyền thống. Ngoài ra, không giống như các loại dầu và sáp truyền thống, không cần phải liên tục bôi thêm dầu vào gỗ.

So sánh với các loại sản phẩm phổ biển

Vecni va son

Veccni & Sản Phẩm Hệ Sơn

 

 • Hình thành lớp màng trên bề mặt
 • Phải phủ nhiều lớp
 • Khó bảo hành, bảo dưỡng
 • Cảm quan không tự nhiên
Sap va dau truyen thong

Sáp & Dầu Truyền Thống

 

 • Dầu bão hòa liên tục.
 • Dầu rút dần vào trong gỗ => mất màu.
 • Khó bảo hành, bảo trì.
Dau lau go rubio Monocoat

Dầu Rubio Monocoat

 

 • Liên kết phân tử giữa dầu và gỗ
 • Không hình thành màng
 • Chỉ cần 1 lớp
 • Bảo trì dễ dàng
 • Giữ vẻ ngoài và cảm giác tự nhiên của gỗ