RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM cung cấp các hình thức giao hàng như sau :

– Nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng

– Sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ 3.

– Hỗ trợ gửi thông qua các hãng vận tải trong nước ( tại các bến xe )

– Gửi hàng thông qua bưu điện