BẢNG MÀU oil plus 2c

BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN OIL PLUS 2C

Dòng dầu nội thất Oil Plus 2C của hãng Rubio Monocoat là một loại sơn hoàn thiện gỗ mang tính cách mạng giúp tạo màu và bảo vệ gỗ trong một lớp duy nhất. Nó có nguồn gốc thực vật và chứa 0% VOC. Mỗi màu có thể được trộn để tạo ra các màu tùy chỉnh, cho phép tạo ra khả năng phối màu vô tận.

Lưu ý: Bạn nên làm mẫu màu trên loại gỗ bạn sử dụng để xem kết quả màu thực tế trước khi sản xuất hàng loạt.